Hedef kitle, reklamın ulaşacağı belirli insanları veya tüketicileri tanımlamaktadır ve hedef pazar tanımından daha geniş ve detaylıdır. Reklamveren son kullanıcının kim olduğunu, satın almayı kimin gerçekleştirdiğini ve satın alma kararını kimin etkilediğini bilmelidir. Örneğin çocuklar, ailelerinin nerede yemek yiyecekleri kararını doğrudan etkilemektedirler. Bir resteurant’ın  hedef pazarı yetişkinler iken, hedef kitlesi aynı zamanda küçük çocukları da kapsamaktadır ve bu restaurant reklam bütçesinin büyük bölümünü çocuklara yönelik reklam kampanyalarına harcamaktadır.