Markanızın İşlevleri… Marka, fikri mülkiyet kapsamına giren hakların en somut ve yaygın olarak bilinen türüdür. Bir ticari işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt eder. Bu özelliği ile tüketici ve üretici arasında bir iletişim aracı olan markanın beş temel işlevinin bulunduğu kabul edilir:

a) Seçme işlevi: Markanın birincil işlevi aynı tür malları veya hizmetleri birbirinden ayırmaktır. Marka tüketicilerin alışveriş yaparken malları veya hizmetleri seçmesine olanak sağlar. Bu nedenle de marka taklitlerinin önlenmesi ile tüketicilerin alışveriş maliyeti, üreticilerinse reklam-tanıtım maliyetleri azaltılacaktır.Çünkü, geçmişte bir markayı taşıyan malı beğenen kişi o markayı çağrıştıran bir diğer markayı gördüğünde hızla ve kolayca potansiyel müşteri olacaktır. Bu da özellikle talebi fazla olan bir markanın tanınmışlığından ve ekonomik değerinden haksız yararlanmadır.

b) Kaynak gösterme işlevi: Marka malların ve hizmetlerin kaynağını yani malları kimin ürettiğini, hizmetleri kimin sunduğunu gösterir. Yani marka tacirlerin, üreticilerin, hizmet sağlayıcıların kimliğidir.

c) Kalite (garanti) işlevi: Tüketici belli bir markayı kalitesini bildiği için seçer. Kimi kez yalnızca marka kalitenin güvencesi olur. Markanın bu işlevi, bir markayı taşıyan malları üreten veya hizmetleri sunan girişim veya girişimcinin ticari itibarının bir parçasını oluşturur. O markaya duyulan güven, “tüketici yapışkanlığı” olarak bilinen tüketici beğeni ve seçimlerini etkiler. Öyle ki tüketiciler o markayı taşıyan malın veya hizmetin birim fiyatında meydana gelecek artışlarda bile, tüketimlerini rakip markalara yöneltme konusunda direnç gösterirler (marka sadakati). Tüketici daha önceden reklamını gördüğü veya önceden bildiği markayı ürünle özdeşleştirir.
d) Pazarlama-reklam işlevi: Marka tanıtımda çok önemli bir rol oynar. Tüketicilerin bir malı devam eden reklamları nedeniyle almaları olağan bir durumdur. Marka özellikle günümüzde şirketin pazarlama politikasının kilit unsuru olmuştur. Kalitenin istikrarını simgeler.
e) Ekonomik işlevi: Marka bir sermaye malıdır, yani işletmenin bir aktifidir ve bu nedenle de lisans verilebilir, franchise sözleşmelerine konu olabilir, teminat gösterilebilir, ticari işletmeden ayrı olarak devredilebilir.

Marka tescil işlemeleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz…