Basit bir tanımlama yapmak gerekirse; medya planlama “bir markanın veya hizmetin potansiyel tüketicisine reklamı ulaştırmanın en iyi yolu nedir?” sorusuna cevap verecek bir dizi kararın alınma sürecidir.
 
Bir medya planlamacı şu sorulara ve benzerlerine cevap aramalıdır:
  • Kar edebilmek için hedef kitlemin ne kadarına ulaşılması gerekmektedir?
  • Reklamlar hangi ortamlara veya medya araçlarına yerleştirilmelidir?
  • Hedef kitle reklamı kaç kez görmelidir?
  • Reklam hangi günlerde ve zamanlarda gösterilmelidir?
  • Her bir ortama ne kadar bütçe ayrılmalıdır?
 
Bütün sorular sorulduğunda ve bu konular üzerinde kararlar verildiği zaman, bütün bunlara bağlıtavsiyeler ve gerekçeler bir sunum ve yazılı bir doküman olarak düzenlenir. Buda medya planı olarakadlandırılmaktadır. Reklamveren tarafından onaylandıktan sonra bu plan medyanın seçimi ve kullanımı için detaylı bir proje haline gelir. Medya planı ayrıca medya araçlarına yönelik boş zaman ve yerin alınması içinde bir kılavuz işlevini yerine getirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir