Buluş nedir? Patent nedir?

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya yönteme ilişkin olabilir. Buluşlar olmasaydı sanayi şimdiki seviyesine ulaşamaz, insan hayatı kolaylaşmazdı. Günümüzde insanlar için, sanayi için, bilim için sorun olan konuların çözümü buluşla sonuçlanmaktadır.

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Buluşlar patentle korunmasaydı, bir buluş çıktıktan sonra yıllarca aynı ürünü kullanıyor olacak, yeni ürünler piyasaya çıkamayacak ve sanayi ye yenilikler uygulanamayacak ve bilimsel araştırmalar gelişmeyecekti. Verilen patent belgesiyle bütün buluşların teknik içeriği yayınlanmaktadır. Bu sayede araştırmacılar, bilim adamları, sanayiciler, girişimciler patentlerin içeriğini inceleyip, bu incelemenin neticesinde incelemeyi yapanlar daha iyi nasıl geliştirebilirim? Sorusunu sorarak, tekniği daima bir ileri safhaya götürmeye çalışmaktadırlar.

Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

Türkiye’nin ulusal arenada söz sahibi olabilmesi için daha çok teknik problemi çözmeli ve patentle korumalıdır…