Reklam ajansı

Reklam ajansı, “bir reklam kampanyasının yaratılması, ana satış temasının geliştirilmesi, reklam aracının işletmenin onayına sunulması ve çeşitli araçlarla yayınlanması gibi çalışmaları”(Mucuk, 1998: 227) yürütür. Aslında reklam ajansı, işletmenin pazarlama biriminin bir uzantısı olarak düşünülmelidir çünkü belirli bir amaç için ortak hareket edilir ve bu da işletmenin yararına olur (Adcock, Halborg ve Ross, 2001: 305-306). Reklam ajansları bazen müşterilerinin kariyerlerine olumlu bir katkıda bulunup onları zirveye taşıyabilirken, bazen onların kariyerlerine zarar da verebilmektedir (Yaylacı, 1997: 32). Bu sebeple, iyi bir iletişim programına sahip olabilmek için reklam veren ile reklam ajansı arasında tam bir uyumun sağlanması gerekir.

Reklam ajansı ile çalışmanın işletmelere sağladığı en önemli avantaj, tüm reklamcılık faaliyetlerinin ve ilgili çalışanlarının uzman bir ajans tarafından objektif bir şekilde yönetilmesinin sağlanmasıdır (Wells, Burnett ve Moriarty, 2000: 79). Reklam ajansları iletişim ve reklamcılık konusunda kendilerini kanıtlamış işletmelerdir. Ayrıca, ajansın bünyesinde çalışan kişiler reklamcılık alanında deneyim sahibidir ve kendi alanlarında uzmandırlar. İlaveten, ajanslar işletmelere objektif önerilerde bulunabilirler çünkü reklamı yapılacak olan ürünün başarısı veya başarısızlığı kendileri ile doğrudan ilgili değildir ve ürüne yatırım yapmamış olduklarından verilen kararlarda duygusal davranmazlar. Böylece ajans çalışanları farkettikleri her türlü hatayı çekinmeden işletme yöneticilerine aksettirebilir. Sonuçta işletme çıkarları ile doğrudan ilgisi bulunmayan ajans çalışanları daha özgür ve rahat hareket edebilir ve bu sayede fikirlerinde daha özgün olabilir.