Tag Archives: medya ajansı

15Eki/16

Reklam Ajansı…

Reklam ajansı Reklam ajansı, “bir reklam kampanyasının yaratılması, ana satış temasının geliştirilmesi, reklam aracının işletmenin onayına sunulması ve çeşitli araçlarla yayınlanması gibi çalışmaları”(Mucuk, 1998: 227) yürütür. Aslında reklam ajansı, işletmenin pazarlama birimininRead More…

14Eki/16

Reklam Planı…

Tüm reklam çabaları iki grupta toplanır. 1- Reklam çabalarının uygulanması. 2- Planın uygulanması. Reklam çabalarını planlama oldukça kapsamlı bir iştir. Ayrıca, reklam planı ile pazarlama planı birbiri ile çatışabilir ya da karışabilir.Read More…

14Eki/16

Reklam Etkinliğinin Ölçümü…

Reklam Etkinliğinin Ölçümü… Reklam etkinliğinin ölçümüne yönelik teknikleri iki ana grubda inceleyebiliriz. Bunlar iletişim etkisinin ölçülmesine yönelik teknikler ve satış etkisinin ölçülmesine yönelik tekniklerdir. a) İletişim Etkisinin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler Reklamın iletişimRead More…

13Eki/16

Reklam En Önemli İletişim Aracıdır…

Reklam En Önemli İletişim Aracıdır… İletişim nedir? Sorusunu sorduğumuzda alacağımız cevap aslında bize reklamın iletişimdeki önemini açıklayacaktır. Genel olarak kavramın sözlük tanımlarına bakılırsa; “iletişim bir yerden, bir kişiden, bir makinadan bir başkasına,Read More…

13Eki/16

Reklam Tek Başına Satış Artışının Bir Garantisi Değildir…

Tüm umudunu reklamın sağlayacağı satış artışına bağlayıp gerekli olan önlemleri almamak reklam veren için çok tehlikeli bir durumdur. “Başlı başına reklam her zaman satışlarda artış yaratmaz; çünkü alıcı üzerinde etki eden tekRead More…

11Eki/16

Reklam ve Pazarlama İlişkisi…

Reklam ve Pazarlama İlişkisi… Eğer genel bir tanım yaparsak:” Reklâm, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabela gibi medyalar aracılığıyla çeşitli mal ve hizmetlerin geniş halk kitlelerine tanıtımıdır.” Bu mal ve hizmetlerin nereden,Read More…

11Eki/16

Reklamın Markalaşmaya Etkisi…

Reklamın Markalaşmaya Etkisi… Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan veya belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ayırt edici işaret, marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, sayılar,Read More…

10Eki/16

Markanızın İşlevleri…

Markanızın İşlevleri… Marka, fikri mülkiyet kapsamına giren hakların en somut ve yaygın olarak bilinen türüdür. Bir ticari işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt eder. Bu özelliği ile tüketiciRead More…

08Eki/16

Reklam verenler için ajans seçimi çok ama çok önemlidir…

Reklam verenler için ajans seçimi çok ama çok önemlidir… Acaba reklam ajansı deyince ne anlaşılır biraz değinelim istedim… Reklam ajansları, reklam sektörünün kuruluşlarının en önemli olanıdır. Reklam ajansı, reklam sektörünün farklı farklıRead More…

08Eki/16

Bilinçli Girişimci, Bilinçli Marka, Bilinçli Tüketici….

Marka vizyonu ve misyonu olan her girişimci için olmazsa olmazlardan en önemli unsurdur. Bir ürünün üretimi için iş gücünüz, makine parkınız ve maddi imkanlarınız olabilir. Ama tescilli ve korunan bir markanız yoksaRead More…